Hakkımızda
Bilgi
Gayrimenkul
Değerleme A.Ş
05.07.2011 tarihinde tescil edilmiş olan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; her biri sektörde yıllardır hizmet veren kurucu ortakları ve tecrübeli değerleme uzmanı kadrosu ile merkezinin bulunduğu İstanbul İli ile tüm Türkiye genelinde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin, gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değer...

Müşteri Memnuniyeti

Hızlı ve Doğru Raporlama

Mesleki Özen ve Kurallara Bağlılık

Sertifikalarımız
Şirketimizin
Sahip olduğu Lisans ve
Sertifikalar
Sermaye Piyasası Kurulu
Şirketimiz, Sermaye Piyasa Kurulu'nun Seri VIII No:35 sayılı "Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere 28.11.2011 tarihinde Kurul'ca listeye alınmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 08.08.2012 tarih ve 16349 sayılı kararı ile bankalara "Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların Değerlemesi" hizmeti verme yetkisi verilmiştir.
Profesyonel, Tarafsız Yaklaşım
Tecrübe ve Güven
Sektörde deneyimli operasyon birimi, güleryüzlü ve teknik bilgisi yüksek kadromuzla hizmet vermekteyiz.
Müşterilerimiz
Bizimle Mutlular
Referanslarımız
Copyright © 2020 Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır