Hizmetlerimiz
Kentsel Dönüşüm
Bilgi Gayrimenkul Değerleme Özel Projeler Departmanı dahilinde, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında; riskli yapı ya da riskli alan ilan edilen bölgelerde;
  • Gayrimenkullerin mevcut durum değerlerinin tespiti
  • Yeni inşaa edilecek projenin bağımsız bölümlerinin değer tespiti
  • Şerefiyelendirme ve eşleştirme
  • Eşleştirme sonucu oluşacak değer farklılıklarının belirlenmesi ve malikler arasında uzlaşmanın sağlanması çalışmalarını yürütmekteyiz.
Copyright © 2020 Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır