Hakkımızda
Hakkımızda
" Bilgi Değerleme, çözüme, profesyonel kadrosuyla en doğru yöntemleri kullanarak, en hızlı şekilde ulaşır. "
05.07.2011 tarihinde tescil edilmiş olan Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş.; her biri sektörde yıllardır hizmet veren kurucu ortakları ve tecrübeli değerleme uzmanı kadrosu ile merkezinin bulunduğu İstanbul İli ile tüm Türkiye genelinde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin, gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları ile Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslar çerçevesinde değerleme raporları hazırlamak, gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak üzere kurulmuştur.
Bilgi Değerleme, konut ve ticari gayrimenkullerin değerlemesi ile birlikte, proje analiz ve fizibilite, proje ve portföy değerlemesi, pazar araştırması gibi alanlarda da konusunda uzman kadrosu ile profesyonel yaklaşımla hizmet vermektedir.
Misyonumuz; bağımsızlık, tarafsızlık, güvenirlilik, dürüstlük, bilimsellik, gizlilik, yalınlık, yetkinlik, sorumluluk, mesleki özen ve kurallara bağlılık prensipleriyle; kaliteden ödün vermeden, hızlı ve doğru raporlama yaparak, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamaktır.
Copyright © 2020 Bilgi Gayrimenkul Değerleme A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır